Program rada ski šlole MAX Jahorina

Ukoliko želite da naučite da skijate uradite to sa profesionalnim instruktorima. Kao svaka druga sportska aktivnost i skijanje se najbolje uče kada se uči na pravi način od samog početka. Svi naši instruktori imaju potrebne licence za obuku skijanja nadležnog skijaškog saveza ATUS-a .Mnogi od njih imaju najveće skijaške klasifikacije, a sa politikom kontinuiranog obrazovanja i obuke, mi vam garantujemo najviši nivo nastave uz prave tehnike od samog početka.

Početak obuke nije uslovljen godinama starosti. Za učenje skijanja nikada nije kasno. Najteže je prebroditi početne korake, dok se razbiju strah i predrasude. Saznanje da ne mora da se pada u fazi obuke i da skijanje nije teško ni opasno, da može da predstavlja zadovoljstvo i uživanje, povećava samopouzdanje kod polaznika i učvršćuje motive za dalje učešće u obuci skijanja. Svaki polaznik koji prođe program obuke, može da dostigne određeni nivo znanja skijanja u skladu sa uzrastom i motoričkom osnovom koju posjeduju. Svi polaznici ski škole imaju uplaceno osiguranje u slucaju nezgode. Za uspješno svladavanje tehnika skijanja obezbjedili smo saradnju sa najboljim uciteljima. Jedan cas traje 55 minuta.

Program ski škole:
1. Upoznavanje i nošenje opreme
2. Oblačenje opreme, skijaški stav i lagano klizanje na ravnoj površini predvidjenoj za obuku početnika (poligon).
3. Vježbe ravnoteže u mjestu i kretanju
4. Vježbe zaustavljanja (plug) i priprema za prvi spust
5. Spust u ravnom položaju sa zaustavljanjem na kraju spusta u plužnom položaju
6. Konstantno kontrolisanje brzine u plužnom položaju sa ubačenim vježbama gibanja
7. Plužni zavoj
8. Osnovni zavoj
9. Klinasto viuganje
10. Upoznavanje sa vertikalnim transportom (prva žica)
11. Dinamično vijuganje
12. Vožnja po neravnom terenu i dubokom snijegu

Individualna nastava:
Podrazumjeva rad instruktora sa 1 do 3 osobe. U individualnoj nastavi instruktor je u prilici da svakom pojedincu pristupi na poseban nčin u skladu sa njegovim trenutnim znanjem I sposobnostima. Takodje, polaznici imaju mogućnost da broj I termine nastavnih sati u dogovoru sa instruktorom prilagode svojim potrebama i željama.

Grupna nastava:
Formiranje homogenih grupa se vrši po uzrastu i nivuo skijaškog znanja. Grupe ne mogu da sadrže manje od 4 polaznika a više od 8 polaznika. Za djecu do 5 godina maksimalan broj polaznika je 6. Za djecu od 6-12 godina se prave grupe tako da razlika u uzrastu može biti maksimalno 3 godine starosti. U slucaju porodicnog ucenja i ne mogucnosti razdvajanja djece od roditelja ili starije brace i sestara instruktor je duzan da upozna roditelje sa manama takvog učenja.

Cjenovnik:
U cijenu uključeno osiguranje.
Čas traje 55 minuta.
Cijena za grupnu nastavu je pravljena na bazi od minimalno 4 polaznika.
Instruktor zadržava pravo dodavanja polaznika istog nivoa znanja.
Otkazivanje časa 1 sat prije početka se ne naplačuje.
Škola zadržava pravo da naplati otkazani čas u vremenu od 1 sat do početka.

U cijenu nisu uključeni oprema i ski pas.
– Jedna osoba = 20 eura
– Dvije osobe = 30eura
– Tri osobe = 35 eura
– Četri i više osobe = 10 eura po osobi

– Grupna nastava za 2 časa na dan
(2 dana u sedmici)= 35 eura po osobi
(3 dana u sedmici)= 50 eura po osobi
(4 dana u sedmici)= 60 eura po osobi
(5 dana u sedmici)= 75 eura po osobi
(6 dana u sedmici)= 85 eura po osobi

– Grupna nastava za 4 časa na dan
(2 dana u sedmici)= 60 eura po osobi
(3 dana u sedmici)= 80 eura po osobi
(3 dana u sedmici)= 90 eura po osobi
(4 dana u sedmici)= 100 eura po osobi
(5 dana u sedmici)= 110 eura po osobi
(6 dana u sedmici)= 120 eura po osobi