LETEĆI BALON U ISTOČNOM SARAJEVU

Turistička organizacija”Jahorina” iz Istočnog Sarajeva kupuje leteći toplovazdušni balon čija je postavka predviđena na Trebeviću.

Raspisan je tender za nabavku i instalaciju letećeg balona kao i obuka za letenje. Procenjena vrednost nabavke je 119.779 KM bez PDV-a. Balon i instalacija bi koštala oko 110.000 KM, a obuka za letenje 9.779 KM.

Planirano je da balon bude instaliran na Trebeviću. Nabavka se sprovodi radi realizacije projekta koji promoviše boravak u prirodi na otvorenom duž linije dinarskoh planina u Sarajevsko-romanijskoj regiji finansiranog sredstvima Evropske unije“- navela je Turistička organizacija “Jahorina”.

Rok za izvršenje ugovora je 60 dana do zaključenja.

Svi zainteresovani, balon i obuku mogu ponuditi do 4.novembra na e aukciji, gde će najniža cena ponude biti presudna za odabir.